BACK TO TOP
Hotline: 0985 99 88 00
Email: tuvan@quocluatlaw.vn
Logo Banner
Hỏi đáp pháp luật
Giấy khai sinh là gì? Thủ tục làm giấy khai sinh cho con như thế nào?
Đăng lúc: 22-06-2024 04:37:32 PM
Lượt xem: 32

GIẤY KHAI SINH LÀ GÌ? 

THỦ TỤC LÀM GIẤY KHAI SINH CHO CON NHƯ THẾ NÀO?

Căn cứ pháp lý:

-       Luật Hộ tịch 2014

-       Nghị định 123/2015/NĐ- CP 

-       Thông tư 04/2020/TT-BTP

1.    Khái niệm:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014:

“Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan  nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này.”

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP về Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh có nêu rõ:

“1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.”

Như vậy có thể thấy, giấy khai sinh là một trong những giấy tờ hộ tịch bắt buộc phải có đối với mỗi công dân trong xã hội. Giấy khai sinh đề cập đến các thông tin cơ bản về một công dân như họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, dân tộc, quốc tịch, quan hệ cha mẹ,… và được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  Đây cũng là một trong những giấy tờ có giá trị pháp lý vô cùng quan trọng, là cơ sở để xác định nguồn gốc và được sử dụng trong nhiều thủ tục hành chính sau này.

2.    Thời hạn làm giấy khai sinh:

Thời hạn để đăng ký khai sinh cho con là trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh con. Tuy nhiên, trong trường hợp quá hạn đăng ký khai sinh theo quy định pháp luật thì vẫn có thể đăng ký được nhưng việc làm này là không được khuyến khích và cần hạn chế tối đa.

3.    Trách nhiệm làm giấy khai sinh:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch 2014 thì cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông, bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Hiện nay giấy khai sinh có hai loại chính là Giấy khai sinh (bản chính) và Giấy khai sinh (bản sao).

4.    Thẩm quyền đăng ký khai sinh:

Theo quy định tại Điều 13 và Điều 35 Luật Hộ tịch 2014 thì:

-                Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh.

-                Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho con trong các trường hợp sau đây:

+ Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch; có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;

+ Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam: có cha và mẹ là công dân Việt Nam; có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.

5.    Thủ tục làm Giấy khai sinh cho con:

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho con có thể thực hiện theo hình thức là trực tiếp và trực tuyến.

Căn cứ hướng dẫn tại Quyết định số 1872/QĐ-BTP về việc đăng ký giấy khai sinh cho con. Người có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con trực tiếp tại UBND cấp xã theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, gồm:

-                Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu ban hành)

-                Giấy chứng sinh bản chính hoặc văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh (giấy chứng sinh của bệnh viện,..) hoặc văn bản ủy quyền của cha, mẹ (nếu người đăng ký khai sinh không phải cha, mẹ)

Hồ sơ đăng ký khai sinh nộp trực tiếp tại UBND cấp xã (cấp huyện) nơi cư trú của cha hoặc mẹ của con. Ngoài ra, người đăng ký khai sinh cho con khi đến làm thủ tục còn cần xuất trình giấy tờ tùy thân của mình như CCCD, hộ chiếu hoặc các giấy tờ cá nhân khác để nhận dạng.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, đối chiếu các thông tin trên tờ khai và các giấy tờ có trong bộ hồ sơ đăng ký khai sinh.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ Tư pháp Hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, thực hiện cấp mã số định danh cá nhân và cấp giấy khai sinh gốc cho người làm đăng ký.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký giấy khai sinh cho con là trong ngày làm việc hoặc ngày làm việc tiếp theo.

Ngoài nộp hồ sơ trực tiếp, người đăng ký khai sinh cho con cũng có thể thực hiện đăng ký khai sinh trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia

Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Công dịch vụ công cấp tỉnh, sau đó thực hiện đăng nhập vào hệ thống và chọn Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.

Bước 2: Cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử, đính kèm các giấy tờ, tài liệu theo quy định, nộp phí, lệ phí thông qua thanh toán trực tuyến.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Gọi điện