BACK TO TOP
Hotline: 0985 99 88 00
Email: tuvan@quocluatlaw.vn
Logo Banner
Hỏi đáp pháp luật
Con có được thừa kế phần cha mẹ được hưởng theo di chúc không?
Đăng lúc: 05-06-2021 08:54:51 AM
Lượt xem: 14

Câu hỏi: Mẹ viết di chúc để lại tài sản cho con trước khi chết nhưng người con được hưởng di chúc chết. Vậy con của người con được hưởng di chúc có được thừa kế phần di chúc đó hay không?

 

Trả lời:

Theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 643 Bộ luật dân sự 2015, di chúc sẽ không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần nếu người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc. Dựa vào điều luật trên, ta có thể hiểu là nếu người con được hưởng di chúc chết trước người mẹ để lại di chúc thì di chúc đó sẽ không có hiệu lực toàn bộ, nếu toàn bộ nội dung di chúc chỉ để lại tài sản cho người con đó, hoặc sẽ không có hiệu lực với phần di chúc để lại tài sản cho người con đó. Bởi vì di chúc không có hiệu lực, Điều 650 Bộ luật dân sự 2015 quy định về cách thức xử lý với tài sản trong di chúc đó như sau:  

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Vì vậy, nếu cha mẹ được hưởng di chúc mà chết trước người lập di chúc thì con họ sẽ không được thừa kế tài sản để lại cho họ theo di chúc mà phần tài sản đó sẽ được chia theo pháp luật.

 

LIÊN HỆ LUẬT SƯ PHỤ TRÁCH TƯ VẤN:

Điện thoại: 0903.921.366 – Hotline: 0985.99.88.00

Hoặc gửi yêu cầu qua email: tuvan@quocluatlaw.vnluatsu@quocluatlaw.vn

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ MỘT CÁCH TỐT NHẤT 

- See more at: http://quocluatlaw.vn/hoi-dap/425/doi-lai-dat-cua-ong-ngoai.html#sthash.19QErD1r.dpuf

Gọi điện