BACK TO TOP
Hotline: 0985 99 88 00
Email: tuvan@quocluatlaw.vn
Logo Banner
Đảm nhận thực hiện
Thêm 01 cấp Tòa án có trách nhiệm giải quyết khiếu nại về trả lại đơn khởi kiện
Đăng lúc: 30-09-2017 01:52:03 PM
Lượt xem: 934

 Để đảm bảo quyền khiếu nại, kiến nghị trong trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã quy định thêm

01 cấp Tòa án nữa có trách nhiệm xem xét, giải quyết lại quyết định của Tòa án cấp dưới.

Tại khoản 4 Điều 170 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 quy định:

“Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp phải ra một trong các quyết định sau đây:

a. Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện;

b. Yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.

Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng…”.

Ảnh minh họa...

Như vậy, theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, việc xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị được thực hiện theo 02 cấp Tòa án là: Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện và Tòa án trên một cấp của Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện.

Nhằm bảo đảm quyền khiếu nại, kiến nghị trong trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật, Điều 194 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã quy định theo hướng tăng thêm 01 cấp Tòa án cuối cùng có trách nhiệm xem xét, giải quyết lại quyết định của TA cấp dưới. Theo đó, việc xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị được thực hiện theo 03 cấp Tòa án là: Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện; Tòa án trên một cấp trực tiếp của Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện; Tòa án cấp cao hoặc Tòa án nhân dân tối cao.

Gọi điện